www.phanomcity.go.th© 2023
 
สำนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลพนมสารคาม
เลขที่ 444/20 ถนนฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี
ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ : 038 - 551881 โทรสาร : 038 - 551881 ต่อ 111
www.phanomcity.go.th